پزشکی, دندانپزشکی, پرستاری, داروسازی, پیراپزشکی, ژنتیک, کتاب پزشکی, آناتومی, ارتوپدی, بیوشیمی, قلب و عروق, علوم اعصاب, گوارش, مهندسی پزشکی, فیزیولوژی, داخلی, علوم پایه, زیست شناسی, تکست بوک پزشکی
پایگاه بزرگ تهیه منابع آموزشی پزشکی و پرستاری و علوم زیست شناسی پایگاه بزرگ تهیه منابع آموزشی پزشکی پرستاری و علوم زیست شناسی جدیدترین منابع تحقیقاتی علوم پزشکی پایگاه بزرگ تهیه منابع آموزشی علوم پزشکی

کتاب Atlas of Pain Medicine Procedures سال انتشار (2015)

کتاب Atlas of Pain Medicine Procedures سال انتشار (2015) کتاب Atlas of Pain Medicine Procedures ناشر کتاب: (McGrawHill Education (2015 فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 1550 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

کتاب Surgical Approaches to the Facial Skeleton - ویرایش سوم (2019)

کتاب Surgical Approaches to the Facial Skeleton - ویرایش سوم (2019) کتاب Surgical Approaches to the Facial Skeleton - ویرایش سوم ناشر کتاب:  (Wolters Kluwer (2019 فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 444 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

کتاب Greenfields Surgery- Scientific Principles and Practice - ویرایش ششم (2017)

کتاب Greenfields Surgery- Scientific Principles and Practice - ویرایش ششم  (2017) کتاب Greenfield's Surgery- Scientific Principles and Practice - ویرایش ششم ناشر کتاب:  (Wolters Kluwer (2017 فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 6358 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

کتاب Stroke Syndromes - ویرایش سوم (2012)

کتاب Stroke Syndromes - ویرایش سوم (2012) کتاب Stroke Syndromes - ویرایش سوم ناشر کتاب: (Cambridge (2012 فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 656 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

کتاب Pattersons Allergic Diseases - ویرایش هشتم (2018)

کتاب Pattersons Allergic Diseases - ویرایش هشتم (2018) کتاب Patterson's Allergic Diseases - ویرایش هشتم (2018) نویسندگان: L. C. Grammer و P. A. Greenberger فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 2035 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کتاب Radiobiology for the Radiologist - ویرایش هشتم (2019)

کتاب Radiobiology for the Radiologist - ویرایش هشتم (2019) کتاب Radiobiology for the Radiologist - ویرایش هشتم ناشر کتاب: (Wolters Kluwer (2019 فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 1162 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

کتاب The New Microbiology - From Microbiomes to CRISPR سال انتشار (2018)

کتاب The New Microbiology - From Microbiomes to CRISPR سال انتشار (2018) کتاب The New Microbiology - From Microbiomes to CRISPR سال انتشار (2018) نویسنده: P. Cossart فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 205 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

مجموعه آموزشی Medical School Crash Course - Pediatrics

مجموعه آموزشی Medical School Crash Course - Pediatrics مجموعه آموزشی Medical School Crash Course - Pediatrics مجموعه آموزشی حاضر به صورت 20 فایل MP3 و مدت زمان آن در مجموع  7 ساعت و 17 دقیقه و به زبان انگلیسی است. ناشر مجموعه: (AudioLearn (2017           Written by experts and authorities in the field and professionally narrated for easy listening, this crash course is a valuabl ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مجموعه آموزشی Medical School Crash Course - Nutrition

مجموعه آموزشی Medical School Crash Course - Nutrition مجموعه آموزشی Medical School Crash Course - Nutrition مجموعه آموزشی حاضر به صورت 19 فایل MP3 و مدت زمان آن در مجموع  5 ساعت و 10 دقیقه و به زبان انگلیسی است. ناشر مجموعه: (AudioLearn (2017           AudioLearn's Medical School Crash Courses presents Nutrition Written by experts and authorities in the field and profession ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مجموعه آموزشی Medical School Crash Course - Human Genetics

مجموعه آموزشی Medical School Crash Course - Human Genetics مجموعه آموزشی Medical School Crash Course - Human Genetics مجموعه آموزشی حاضر به صورت 19 فایل MP3 و مدت زمان آن در مجموع 7 ساعت و  34 دقیقه و به زبان انگلیسی است. ناشر مجموعه: (AudioLearn (2018           AudioLearn's Medical School Crash Courses presents Human Genetics Written by experts and authorities in the field and ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مجموعه آموزشی Medical School Crash Course - Dermatology

مجموعه آموزشی Medical School Crash Course - Dermatology مجموعه آموزشی Medical School Crash Course - Dermatology مجموعه آموزشی حاضر به صورت 20 فایل MP3 و مدت زمان آن در مجموع  6 ساعت و 53 دقیقه و به زبان انگلیسی است. ناشر مجموعه: (AudioLearn (2018           AudioLearn's Medical School Crash Courses presents Dermatology Written by experts and authorities in the field and professiona ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کتاب The Brain and Behavior- An Introduction to Behavioral Neuroanatomy - ویرایش چهارم (2018)

کتاب The Brain and Behavior- An Introduction to Behavioral Neuroanatomy - ویرایش چهارم (2018) کتاب The Brain and Behavior- An Introduction to Behavioral Neuroanatomy - ویرایش چهارم ناشر کتاب: (Cambridge University Press (2018 فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 253 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

کتاب ABC of Clinical Haematology - ویرایش چهارم (2018)

کتاب ABC of Clinical Haematology - ویرایش چهارم (2018) کتاب ABC of Clinical Haematology - ویرایش چهارم (2018) نویسنده: E. Provan فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 114 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کتاب Case Files Biochemistry - ویرایش دوم (2008)

کتاب Case Files Biochemistry - ویرایش دوم (2008) کتاب Case Files Biochemistry - ویرایش دوم ناشر کتاب: (2008) McGraw-Hill فایل PDF به زبان انگلیسی و در 503 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

کتاب Physiology نوشته Costanzo - ویرایش هفتم (2019)

کتاب Physiology نوشته Costanzo - ویرایش هفتم (2019) کتاب Physiology نوشته Costanzo - ویرایش هفتم ناشر کتاب: (Wolters Kluwer (2019 فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 657 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

کتاب MRI from A to Z- A Definitive Guide for Medical Professionals

کتاب MRI from A to Z- A Definitive Guide for Medical Professionals کتاب MRI from A to Z- A Definitive Guide for Medical Professionals ناشر کتاب: (Cambridge (2005 نویسنده: G. Liney فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 271 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

کتاب Microbiology An Introduction نوشته Tortora و Funke و Case - ویرایش سیزدهم (2019)

کتاب Microbiology An Introduction نوشته Tortora و Funke و Case - ویرایش سیزدهم (2019) کتاب Microbiology An Introduction نوشته Tortora و Funke و Case - ویرایش سیزدهم سال انتشار: 2019 نویسندگان: G. J. Tortora و B. R. Funke و C. L. Case فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 964 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.          فهرست مطالب کتاب:   Part One: Fundamentals o ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مجموعه هفت کتاب USMLE Step 1 Lecture Notes سال انتشار (2018)

مجموعه هفت کتاب USMLE Step 1 Lecture Notes سال انتشار (2018) مجموعه هفت کتاب USMLE Step 1 Lecture Notes ناشر کتاب: (Kaplan (2018 فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 2567 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.         مجموعه حاضر شامل کتاب های زیر در یک فایل PDF است:   Anatomy Behavioral Science and Social Sciences Biochemistry and Medical Genetics Immu ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

کتاب Textbook of Operative Dentistry - ویرایش سوم (2015)

کتاب Textbook of Operative Dentistry - ویرایش سوم (2015) کتاب Textbook of Operative Dentistry - ویرایش سوم (2015) ناشر کتاب: Jaypee Brothers Medical Publishers فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 544 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

مجله Biology Today - می 2018

مجله Biology Today - می 2018 مجله Biology Today - می 2018 فایل PDF مجله به زبان انگلیسی و در91 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان
تعداد صفحه(16):
محبوبترین محصولات
پرفروش ترین محصولات

علوم پزشکی

زیست شناسی, پزشکی, دندانپزشکی, داروسازی, پرستاری, پیراپزشکی, میکروبیولوژی, ژنتیک

کتاب پزشکی, تکست بوک پزشکی, آموزش پزشکی

آناتومی, ارتوپدی, بیوشیمی, پوست, اطفال, قلب و عروق, علوم اعصاب, گوارش, فیزیولوژی, داخلی, رادیولوژی و سونوگرافی

علوم پایه, مهندسی پزشکی, صنایع غذایی, علوم تغذیه
علوم بیمارستان, داروخانه, بهداشت, کمک های اولیه